Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Βασικός Πρωτεύων Εξοπλισμός


Vidas-Biomerieux. - Ανοσολογικός-Ορμονολογικός Αναλυτής .

Ο αναλυτής  χρησιμοποιεί την μέθοδο αναφοράς ELISA για τον προσδιορισμό των τιμών των εξετάσεων. Διαθέτει την υποδομή για την διενέργεια πάνω από 80 διαφορετικών εξετάσεων.
Roche Sysmex XS1000i - Αιματολογικός αναλυτής
Ο αναλυτής αυτός πραγματοποιεί την ανάλυση των αιματολογικών παραμέτρων, δηλαδή τη Γενική αίματος (αιματοκρίτης, λευκά αιμοσφαίρια, τύπος λευκών, αιμοπετάλια, δείκτες ερυθρών κλπ).
Sysmex XS1000i


INDIKO PLUS - Βιοχημικός αναλυτής 
Aυτόματος τελευταίας τεχνολογίας (8/2013) αναλυτής χημείας για όλο το φάσμα των βιοχημικών
 εξετάσεων.


Μικροβιολογικό εργαστήριο Ηγουμενίτσα



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου